สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  85 ม.3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ / โทรสาร  02-431 3434 , 034 246682

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!