การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอเงินรับเบี้ยเงินยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๐๑ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ พ.ย.๖๐

เอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดธนาคารกรุงไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง