ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ศาลายา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณาราม
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโยง วันอังคาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดนัดดาวทอง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแค และหมู่ที่ 4 บ้านตาพิน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน อบต.ศาลายา
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ริมคลองทวีวัฒนา (บ้านคุณจี๋ หุ่นรูปหล่อ)
และประชาคมตำบล วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน อบต.ศาลายา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง