ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปี พ.ศ.2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!