ประกาศ การเเสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!