โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่2/2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564 ) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง