อบต.ศาลายา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฏาคม 2561 ในวัน และ เวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!