อบต.ศาลายาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การชำระภาษี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การชำระภาษี ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกนกนภา เดอะศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง