ขอเชิญสมัครเป็น อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง