ขอเชิญตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง