ประชาสัมพันธ์งดเผาขยะ เผาหญ้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักเกิดอัคคีภัย เนื่องจากประชาชนเผาหญ้าและขยะ ทำให้เกิดกลุ่มควัน นำมาซึ่งโรคทางเดินหายใจและปัญหาการจราจร เนื่องจากกลุ่มควันก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่ จนอาจเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะมีลมพัดแรงอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และอาจจะลุกลามไปไหม้บ้านเรือนข้างเคียงจนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 อบต.ศาลายาจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เนื่องจากเสี่ยงเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการเผาขยะ เผาหญ้า หรือเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 4313434 034 246682

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง