ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ว่าใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยใด โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที https://www.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง