ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและสัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีการลงทะเบียนสัตว์ที่ได้รับการีดวัคซีนจึงขอให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนในวันดังกล่าว ณ จุดบริการ

หากล่วงเลยเวลาตามแผนการฉีดฯ ดังกล่าวข้างต้นคือหลังวันที่ 5 เมษายน 2562 ขอให้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไปรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาศาลายา ในวันและเวลาราชการ

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์  02 4313434 ต่อ 107 หรือ   034 297052

หมายเหตุ**** วัน เวลา และสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!