ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) สำหรับพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สามารถรับได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น สำหรับเดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัคร วันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา หรือเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ 
สายด่วนจิตอาสา หมายเลข ๑๕๑๑

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง