ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอลูมิเนี่ยมที่ใช้แล้วมาทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขอเทียม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนร่วมบริจาคอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม เช่น เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนขาเทียม ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ สามารถบริจาคโดยตรงที่ ฝ่ายประสานราชการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยิติธรรม โทร ๐๒-๑๔๑ ๕๑๓๖ รายละเอียดที่เว๊ป www.gad.moi.go.th

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!