ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!