กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลายาเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลายาได้เกิดขึ้นจากการประชุมที่ รพ.สต.วัดสุวรรณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากรจากจังหวัดนครปฐม คือ นายมณเฑียร  สอดเนื่อง และทีมงาน ให้ความรู้แก่ผู้ประชุม และได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลายา โดยมี นายอุเทน  ทองเสริม เป็นประธานกองทุน และนายประทุม  สวัสดิ์นำ  นางสาวเกษณี  เชื้อวงศ์ เป็นคณะกรรมการเบื้องต้น จึงขอเชิญชาวตำบลศาลายา มาสมัครกันได้ที่โทร. ๐๘๒-๐๐๕๔๙๗๒ , ๐๘๖-๑๗๓๒๒๕๖