ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-3702 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง