ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินที่จัดซื้อบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง