ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ขอเลื่อนวันที่ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการถมดินที่จัดซื้อบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง