ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิดพื้นแสตนเลส จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง