ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง