ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ใช้ในงานป้องกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง