ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามแหล่งชุมชน หมู่ที่ 1-5 พร้อมติดตั้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง