ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายระบบไฟฟ้า หม้อแปลง พร้อมปักเสาพาดสาย ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง