ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลง พร้อมปักเสาพาดสาย ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง