สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง