ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยทางเข้าวัดเทพนิมิต หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง