ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ขอเลื่อนวันที่ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง