ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านศาลายา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง