ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง