ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์แทกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง