ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.ศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง