ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง