สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง