ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ร.ร.วัดสุวรรณาราม ภาคเรียนที่ 1/2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง