ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง