ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

เกษมรัฐ แสงศรี


ทวีศักดิ์ ดีแก่