สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ทิพวรรณ ขำอาจ