โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 
     ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค ซึ่งในตอนแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ จำนวน 22 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
    สำนักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง โรงเรียนดังกล่าวขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ในเขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 โรงนี้ ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดนครปฐม" เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนาม โรงเรียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 ว่า "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) " โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
 
Tel: 02-4313614-5, 034-297663   fax: 034-297664

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง