ไร่นาสวนผสม

 

สวนผลไม้ เนื้อที่ 40 ไร่ ของนายบุญเลิศ เศรษฐอำนวย หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา
กิจกรรมให้ความรู้การเกษตร
- การปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวทองดี, ขาวน้ำผึ้ง, ขาวหอม, ขาวแป้น , ขาวพวง
- มะม่วง ทุกพันธุ์
- ขนุนเหลืองบางเตย เขียวข้างคด
- มะพร้าว พันธุ์ธรรมดา พันธุ์กะทิ
- มะปราง มะกอก กระท้อน หมาก ฯลฯ
- บริการน้ำดื่ม และอิ่มกับผลไม้ตามฤดูกาล

เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554 จึงทำให้เสียหายเป็นอันมาก

อัตราค่าบริการ
ค่าเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง พร้อมผู้นำชม บริการนำไปเที่ยวทั้ง 4 จุด เหมาลำละ 350 บาท (นั่งได้ 6 คน) ค่าบริการคนละ 70 บาท เด็กอายุ 5 – 10 ขวบ คนละ 40 บาท สำหรับตอบแทนให้กับเกษตรกรจุดท่องเที่ยว 4 จุด (เป็นค่าบริการน้ำดื่ม อิ่มกับการชิมผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการเกษตร)

การเดินทาง
รถประจำทาง
- สายปอ.515, ปอ.547 อนุสาวรีชัยฯ- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา 

ชมวิถีชีวิตริมน้ำ ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์
เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวสวนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและชิมผลไม้ในสวน อาทิ สวนส้มโอ ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม บนเส้นทางเลียบคลองมหาสวัสดิ์ นอกจากจะเป็นการนั่งเรือชมสวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ ยังพาไปชม นาข้าว นาบัว บัวหลวง บัวกินสาย บ่อเลี้ยงปลา และจับจ่ายผลิตผลทางเกษตรแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตร (ภายในวัดสุวรรณาราม) โทร. 0-3429-7152, 0-2889-3842