ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF จำนวน 12 ชุด พร้อมติดตั้ง

3 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!