ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา (บริเวณเลียบคลองทวีวัฒนา ม.5 , ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.สุวรรณดี ม.1 , ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ซ.ปู่ทรัพย์ย่าอยู่ ม.1

3 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง