ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ยังใช้บัญชีราคาประเมินเดิม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง