ขอเชิญประชาชนชาวตำบลศาลายาร่วมกันกำจัดลูกน้ำและ ตัดวงจรการกิดยุงลาย "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" 3 เก็บ 5 ป

13 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ขอเชิญประชาชนชาวตำบลศาลายาร่วม

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลศาลายาช่วยกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วย "มาตรการ 3 ก. 5 ป. " เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

กันกำจัดลูกน้ำและ ตัดวงจรการกิดยุงลาย "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!