กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ศาลายา ผู้ใหญ่บ้าน อสม ร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ทำงานและที่บ้าน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!