การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 65 น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้(ต้นมะขาม)ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ของนายเพี้ยน ชื่นแสงจันทร์ เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบหลังคากระเบื้องได้รับความเสียหายบางส่วน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!