ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตำบล

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 65 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตำบล เพื่อบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!