ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 132
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำชนิดอย่างหนาและถุงมือผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำชนิดอย่างหนาและถุงมือผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำชนิดอย่างหนาและถุงมือผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ซื้อถังรองรับขยะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร สีน้ำเงิน จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565