หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ซื้อถังรองรับขยะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร สีน้ำเงิน จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565